úterý 29. listopadu 2016

Maminko, já chci do školy!

Blíží se Vánoce a člověk tak nějak víc přemýšlí nad různými hodnotami, nad rodinou, nad tím co ve svých nejbližších má nebo by chtěl mít. Já jsem vděčná za svou rodinu a za to, že žiji v podmínkách, kde se nemusím každý den bát, co se mnou bude, jestli mám na jídlo pro děti nebo jestli budou mít možnost vzdělání. Často si neuvědomujeme, kolik toho máme a různé výsady se pro nás stávají samozřejmostmi. Jako třeba škola. Protivné vstávání, otravné úkoly a přísní učitelé? Nebo výsada něco se naučit, možnost uplatnit se v životě a rozvinout své schopnosti a nadání. Pro děti v Africe možnost chodit do školy rozhodně samozřejmostí není. Vzdělání je otázkou dostatku financí, o které mají africké rodiny nouzi. Naštěstí jsou ve světě organizace, které cílí na tyto rodiny a snaží se jim prostřednictvím finanční pomoci umožnit vzdělání. Takovou organizací je třeba Centrum dialog, která má jako jeden z projektů právě adopci na dálku. 


Jak taková adopce na dálku funguje?


Africký koordinátor vybere děti z nejchudších podmínek, které je následně zařazeno do databáze, ze které si dítě vybere adoptivní rodič a na základě darovací smlouvy se zaváže dítěti pomáhat konkrétní částkou. Centrum dialog takto pomáhá dětem z Guinei a Keni. Roční částka na adopci dítěte v Guinei je 7500 Kč a v Keni 7200 Kč. Částku můžete platit jednorázově, a nebo si ji můžete rozdělit na tři části. Z těchto peněz se dítěti hradí školné, školní uniforma, pomůcky a případná zdravotní péče. S dítětem si pak adoptivní rodiče mohou sami dopisovat. 

Níže si můžete přečíst příběh Samuela, kterému změnila adopce na dálku prostřednictvím centra Dialog život.  


Budoucího nadějného doktora jsme „adoptovali“ v roce 2007. Tehdy to ale tak růžové nebylo – Samuel pochází z rodiny, ve které byla absence ženské ruky znát až příliš. Svou matku nikdy neviděl a vyrůstal pouze pod dohledem zdravotně postiženého otce, farmáře, který nebyl schopný rodině zabezpečit ani dostatek jídla, natož něco navíc.

Když díky podpoře adoptivního rodiče z Čech nastoupil do školy, nevedl si Samuel zpočátku moc dobře - vlastně, nevedl si vůbec dobře. Na jeho výsledcích byla znát léta střádání a nevhodné výživy. Peníze z adopce naštěstí pokryly nejenom školní pomůcky potřebné pro kvalitní výuku, ale i lepší stravu.
Samuel je ale bojovník. Díky podpoře rodiny a učitelů na sobě začal mimořádné pracovat. Velice rychle pochopil, že vzdělání je pro něj šance, jak se posunout dopředu, mít víc jídla a vůbec těšit se ze života. V průběhu několika pár následujících let na sobě zapracoval natolik, že se stal nejlepším ve své třídě.
Tento obyčejný - neobyčejný keňský kluk je vzorem píle a úspěchu, jak to bývá snad jenom v hollywoodských filmech – no tento příběh je krásnou realitou. Samuel se díky podpoře učitelů a koordinátorů rozhodl, že jednou přestaví dům, ve kterém s otcem bydlí, a taky, že se stane lékařem. Nezůstal jenom u slov, ale tvrdě na sobě zapracoval.
Když pak přišel rok 2012 a celonárodní srovnávací zkoušky, získal Samuel 414 bodů z 500 možných – to je neuvěřitelný výsledek. Samuel byl nejlepší z celého okresu, čtvrtý nejlepší z desítek tisíc dětí v celém Kisumu a díky tomu se dostal na nejprestižnější a nejkvalitnější školu v Keni.
Dnes studuje střední školu s excelentními výsledky a podle našeho keňského koordinátora patří k nejlepším v celé Keni. Toto všechno bylo možné nejen díky podpoře jednoho adoptivního rodiče z Čech. 


Myslím si, že adopce dítěte na dálku je skvělá příležitost, jak někomu smysluplně pomoci. Svět  asi nezměníme, ale máme možnost změnit někomu život. 

Veškeré informace o adopci dětí na dálku a o dalších skvělých projektech naleznete na stránkách www.centrumdialog.cz/
Žádné komentáře:

Okomentovat