pondělí 3. října 2016

Není borůvka jako borůvka

Svět je plný nástrah. O tom jsme se přesvědčili minulý týden, kdy jsme s Adámkem zažili horkou chvilku. Jdeme domů z lesa a Adámek běží pár metrů před námi, občas zaběhne z cesty do lesa, najde šišku, větvičku a pak zase na cestu. A takhle pořád dokola. Krásná procházka. Tedy do té doby, než se ozve.  "Jé maminko, borůvka!" "Borůvka?Teď?" říkám si... Vždyť je skoro říjen.. A pak mi hlavou proletěl výstražný obrázek z letních táborů s nápisem: "Pozor na jedovaté vraní oko, vypadá podobně jako borůvka". Krve by se ve mně nedořezal. Okamžitě jsem běžela k Adámkovi. "Kolik jsi toho snědl?" "Jen jednu, bylo to hnusné a kyselé." Opravdu to bylo vraní oko. Viděla jsem ho snad podruhé v životě. Co teď? V hlavě mi běžely různé scénáře. Vzpomněla jsem si, že jsem slyšela o toxikologickém informačním středisku, kde nepřetržitě poskytují telefonicky lékařskou pomoc v případě akutní otravy. 
Vůbec jsem neměla tušení, jak moc je vraní oko jedovaté, někde v hloubi jsem tušila, že k otravě je potřeba trochu víc bobulek, ale stejně jsem byla vyděšená a potřebovala jsem něco udělat. Hned! Naštěstí jsem měla signál a našla telefonní kontakt na toxikologické středisko. Byla jsem uklidněna, že jedna bobulka je malé množství a může vyvolat maximálně nevolnost, průjmy, lehké točení v hlavě a dostali jsme instrukce podat Adámkovi živočišné uhlí. Naštěstí jsme nezaznamenali žádné projevy otravy. Byla to pro nás všechny zkušenost, díky Bohu s dobrým koncem - ještě že je vraní oko chuťově nevábné a že existují okamžité možnosti, kde získat radu, co dál. Číslo na linku jsem si uložila do telefonu. Svět kolem nás je pro děti plný nástrah a člověk nikdy neví. A chtěla bych Vám napsat pár slov o toxikologickém informačním středisku, kdybyste třeba někdy řešili podobnou situaci, abyste věděli, kam se obrátit. V toxikologickém informačním středisku poskytuje tým odborníků telefonickou pomoc při akutní otravě jak lidí, tak zvířat. Ať už se jedná o otravu jedovatou rostlinou, čistícími prostředky, léky nebo třeba po uštknutí hadem, ve středisku vám okamžitě poradí, jak postupovat. A jak konzultace probíhá? Na co se vás zeptají? 
  • Komu se nehoda stala: dítě, dospělý (pokud možno udat celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu), zvíře.
  • Jaký je věk postiženého, jeho hmotnost (alespoň odhadem), trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí.
  • Jaká látka je příčinou otravy? Lék, rostlina, chemikálie, komerční přípravek?
U léků udat, zda se jedná o lék, který postižený užívá nebo o cizí lék.
U komerčních přípravků je potřeba získat co nejvíce informací z etikety, nebo alespoň vědět, k čemu se látka používá.
  • Jak velké množství látky působí? Množství co nejvíce upřesnit (alespoň odhadem), vždy je nutno počítat s co nejvyšší možnou dávkou.
  • Kdy se nehoda stala?
  • Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití, vdechnutí, štípnutí hmyzem apod.
  • V jakem stavu je postižený? Má zdravotní potíže?
  • Jaká opatření byla doposud provedena?
  • Kdo a odkud volá: jméno, město, telefonní číslo (důležité pro zpětnou vazbu v případě potřeby)
A co vám odpoví?
Podávaná informace se za použití různých informačních zdrojů zaměřuje převážně:
U laiků na vysvětlení možného ohrožení zdraví, na pokyny první pomoci a následnému postupu.
U lékařů na vysvětlení povahy působící látky, na toxicitu působící dávky, na prognózu konkrétního případu, na očekávaný obraz otravy a především na pokyny k optimálnímu léčebnému postupu.
Volajícímu stručně vysvětlíme nebezpečí, které dávka pro postiženého představuje, jaké zákroky je potřeba v rámci první pomoci provést, čeho se naopak zachránce nesmí dopustit, jaké jsou komplikace, které pacientovi hrozí. Situace je zhodnocena a na základě konkrétních okolností pracovník TIS doporučí volajícímu, co je třeba pro postiženého nadále zajistit (převoz do nemocnice, návštěvu odborného lékaře, přivolání posádky RZP, antidotum, apod.)
(informace jsou ze stránek http://www.tis-cz.cz)

Tímto bych chtěla poděkovat týmu TIS za jejich práci. 

Žádné komentáře:

Okomentovat